Pentaksiran Bestari Kebangsaan
Lembaga Peperiksaan Malaysia
1. Persembahan Slaid bagi Pentaksiran Bestari oleh 
Dr. Khodori Bin Ahmad, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidkan Malaysia.

 
Penghargaan kepada Dr. Khodori Bin Ahmad yang telah menghasilkan slaid-slaid dalam persembahan ini.

Mulakan Persembahan Slaid

Muat turun bahan.
 

2. Teknologi Maklumat - Sijil Pelajaran Malaysia 2000 
Penilaian Bestari Sepenuhnya!

Laman Unit Komputer Dalam Pendidikan
Sukatan Pelajaran
Huraian Sukatan Pelajaran
Dokumen Elemen